Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Проектът цели подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест при предоставянето на услуги по издаване и получаване на български лични документи в страната и чужбина. Налице са затруднения за голяма част от българските граждани, пребиваващи в чужбина, произтичащи от необходимостта от повторно лично явяване в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина (или на упълномощено от тях лице) за получаване на нов документ за самоличност. Предлаганите изменения и допълнения въвеждат възможност български личен документ да бъде получен извън страната лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга. Това ще облекчи българските граждани в чужбина, особено живеещите в населени места, отдалечени от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Услугата се въвежда като възможност, с оглед на спецификите на съответната държава на акредитация.


Дата на откриване: 19.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 19.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 март 2019 г. 17:33:19 ч.
bozho

Олекотяване на общия режим

- Ако се въвежда изключение от чл. 18а, ал. 1, т.2, то няма причина това изключение да не се разшири до всички български граждани и изискването за КЕП/eID да отпадне при заявяване на издаване на лични документи. Аналогично за чл. 18а, ал. 2

- изискването за биометрични данни при електронно заявяване следва да отпадне, когато става дума за докмент тип "лична карта", тъй като за нея те не се изискват.