Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2019 - 2020 година

Проектът на Решение на Министерския съвет е съобразен със Закона за висшето образование, с Постановление на Министерския съвет № 64 от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности, ПМС № 103 от 31.05.1993 г. и ПМС № 228 от 20.05.1997 г. 

Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти е посочен по висши училища, професионални направления, специалности от регулираните професии и по форми на обучение.

С предложения проект на Решение държавата ще субсидира обучението в 37 държавни висши училища (включително и военните) на 43 276 студенти, от които 36 984 след средно образование.

Проектът на Решение е изготвен съобразно целите, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 година и на методиката за финансиране на висшите училища, насочена към резултатите от обучението и потребностите на пазара на труда.

С предложения акт се осигурява устойчивост на провежданата от Министерството на образованието и науката политика за повишаване качеството на висшето образование и постигане съответствие с динамиката на трудовия пазар.  


Дата на откриване: 22.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.4.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 март 2019 г. 09:26:49 ч.
pehlivanov

Защо не е допуснат прием в специалност "Право" в задочно обучение?

Защо не е позволен прием в задочно обучение по право? Новата Наредба за единни държавни изисквания, която изключва задочно обучение, влиза в сила от началото на учебната 2019-2020 г., т.е. от есента на 2019 г. Към момента на приема на студентите ще действа сегашната Наредба, която го позволява. Защо МОН и МС не позволяват задочен прием към този момент?