Обществени консултации

Проект на “Фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания“

Проектът на „Фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания “ е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4  от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност по „Урология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти с урологични заболявания. Клиничната урология изучава етиологията, патогенезата и клиничната  изява  на заболяванията  на пикочо-половата система при мъжете и жените,  разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика.  В урологията се ползват както консервативни, така и хирургични методи за лечение.

Причините за разработване на проекта на Фармако-терапевтично ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на урологичните заболявания, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 26.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари