Обществени консултации

Проект на Наредба за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“

С Наредба № Н-7/2017 г. се въведе възможността изпитът за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ да се провежда в електронен вариант чрез електронна система за провеждане на изпити.
С проекта на наредба се регламентира подаването на документи за участие в изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ да става чрез модул „Сертифициране на вътрешни одитори в публичния сектор“, част от Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (ИСФУКВО), като за целта ще е необходимо да кандидатите да си направят регистрация, след която ще имат собствен профил в модула. По този начин се минимизира и риска от загуба на документи или неподаването им в срок, тъй като отпада необходимостта да бъдат използвани пощенски и/или спедиторски услуги за подаването им на хартиен носител или да се подават лично в сградата на Министерството на финансите.
Промените ще осигурят модернизиране на целия процес от подаване на документите за участие в изпита до получаване на крайните резултати в електронен вариант посредством специализирания модул „Сертифициране на вътрешни одитори в публичния сектор“.

 

Отговорна дирекция:"Методология на контрола и вътрешен одит"
E-mail:mc@minfin.bg

 

 


Дата на откриване: 26.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 10.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари