Обществени консултации

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Акушерство и гинекология“

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Акушерство и гинекология“ е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4  от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност по „Акушерство и гинекология“ обхваща съвкупност от компетенции и умения, които се реализират в лечебно-диагностична и профилактична, дейност по отношение на:

· физиологичните процеси - оплождане; бременност, раждане и следродов период; съзряване, циклична функция и стареене на женската репродуктивна система;

· патологичните отклонения в тези процеси;

· други заболявания, засягащи женската репродуктивна система.

 Специалността има и хирургически аспекти. 

Причините за разработване на проекта на Фармако-терапевтично ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия прилагана в акушерството и гинекологията, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение с лекарствени продукти. Изграден е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел  прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 2.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 1.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари