Обществени консултации

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Неонатология“

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Неонатология“ е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност по „Неонатология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на най-честите проблемите на новородените деца и специфичната патология в неонаталния период.

 Причините за разработване на проекта на Фармако-терапевтично ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на най-често срещаната специфичната патология в неонаталния период, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел  прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 2.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 1.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари