Обществени консултации

Проект на Фармако-терапевтично ръководство по „Психични заболявания“

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Психични заболявания“ е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4  от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност по „Психиатрия“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с психични и поведенчески разстройства. Изискват се са компетенции в областта на диагностика, терапия и психосоциални интервенции на болни с психични разстройства, назначаване на необходимите консултации и изследвания, тяхнятя интерпретация и умение да се провежда съвременно лечение на психичните разстройства.

Причините за разработване на проекта на Фармако-терапевтично ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на всяко психично и поведенческо разстройство, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение на психични и поведенчески разстройства с лекарствени продукти. Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел  прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 2.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 1.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари