Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

Извършен е анализ и е установена необходимост от иницииране на промени в Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи, във връзка с провеждането на конкурси за назначаване на разследващи полицаи, с оглед оптимизиране на дейността и сроковете за провеждане на процедурите. Предвижда се валидност за период от 12 месеца на резултати от изпит за изследване на професионалните знания на кандидатите за назначаване на длъжности за разследващи полицаи и ползването им в друга конкурсна процедура за длъжности от същото направление на дейност. С включването на още една форма - писмено решаване на казус, при проверката на професионалните знания на кандидатите за разследващи полицаи ще се даде възможност за преценка на способността им за прилагане на теоретичните познания на практика.


Дата на откриване: 1.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари