Обществени консултации

Проект на Закон за хазарта

 

С изцяло новия проект се регламентират интернет залаганията. Друга основна промяна е повишаване на изискванията за броя на игралните автомати и маси в обектите. Целта е тези обекти да се изведат от жилищните квартали и предлаганата промяна има основно социална функция - превенция на ранно пристрастяване към хазартни игри.  
 
Проектът въвежда наличие на петгодишен опит, натрупан от организатора или негови съдружници и акционери с квалифицирано участие в организирането на съответната хазартна игра, придобит в страната или на територията на друга държава или юрисдикция, където е извършвана законно хазартна дейност. Физическото разположение на комуникационното оборудване и на централния пункт, в който се намира централната компютърна система на организатора, да е на територията на България или на територията на друга държава от Европейското икономическо пространство, предвижда проектозаконът. Централната компютърна система на организатора трябва да има система за регистрация и идентификация на участниците в игрите, както и автоматизирана система за съхраняване и подаване на необходимата информация до органите на НАП, включително и за подаване на информация в реално време за направените залози и изплатените печалби. От операторите се изисква още открита сметка за депозиране на залози и изплащане на печалби в банка, която има право да извършва дейност на територията на България.


Дата на откриване: 13.10.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.10.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари