Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.

С проекта на постановление се предвиждат промени в Устройствения правилник на Министерството на икономиката, с цел привеждане на числеността на Инспектората в съответствие със Закона за администрацията и влезлите в сила от 1 януари 2019 г. изисквания на чл. 6, ал. 3 от Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи.


Дата на откриване: 1.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 30.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари