Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Предложените изменения и допълнения на Закона за чистотата на атмосферния въздух имат за цел:

Изпълнение на одобрени мерки в законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух за трансформация на модела на административно обслужване в България, съгласно Решение № 704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване:

1. Опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност - изискванията и особените правила за издаването на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на нови норми за неорганизирани емисии, които в момента са установени в подзаконов нормативен акт, да се администрират в ЗЧАВ;

2. Определя се срок за оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари, който срок ще гарантира пълнотата на проверката за оправомощаване.


Дата на откриване: 2.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 2.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 април 2019 г. 16:37:17 ч.
nenchosp

Отпадане на практически неприложим §30 от чл. 30К "

(30) Лицата – собственици на бензиностанции, са длъжни да информират БИМ при неизправност на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, съгласно изискванията на наредбата по чл. 9б.“

 

Това изискване е неприложимо. Тези системи дават неизправности, които много често не могат да се констатират с месеци, тъй като инсталацията е вътре в самата колонка и при неправилно фунциониране, няма видима разлика в работата на колонката. С въвеждането на такъв §30, ще направите всички бензиностанции нарушители за нещо, което е извън техния контрол. Още един параграф за ненужно налагане на глоби. Моля §30 от чл. 30К да отпадне от така представения законопроект!