Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защитените територии

Основната цел на настоящия законопроект е да бъдат нормативно разпознати и посочени в специалното законодателство – Закон за защитените територии (ЗЗТ) актовете за промяна в границите и площите на резерват „Калиакра“ и защитена местност „Степите“, а именно: Заповед № РД – 267 от 11.05.2018г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.47 от 05.06.2018г.) и Заповед № РД – 634 от 24.10.2018 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 93 от 08.11.2018г.) Съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗТ, във връзка с чл. 42, ал. 1 от ЗЗТ при обявяване на национален парк или резерват и респективно при промяна в площите ѝм, по предложение на министъра на околната среда и водите Министерският съвет внася в Народното събрание проект за Закон за изменение и допълнение на ЗЗТ. В тази връзка, за да се приключи процедурата за промени в границите и площта на резерват „Калиакра“, в землищата на с. Българево и с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич, е необходимо да се направи промяна в ред № 6 на Приложение 2 към чл. 8, ал. 1 от ЗЗТ, където Заповед № РД - 267 от 11.05.2018г. на министъра на околната среда и водите и Заповед № РД – 634 от 24.10.2018 г. на министъра на околната среда и водите, следва да се посочат.


Дата на откриване: 2.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 3.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари