Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

С предлаганите промени се осигурява съответствие на разпоредбите на Закона за културното наследство с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и изпълнението на  мерките от РМС № 704 от 5 октомври 2018 г. 

За бележки и предложения: i.kolev@mc.government.bg и l. harizanova@mc.government.bg.


Дата на откриване: 5.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 5.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 април 2019 г. 09:35:27 ч.
Йоан Каратерзиян

Липсват разпоредби за ОУП в процедура на съгласуване и одобряване и действащите ОУП.

Предвид важността на предложените нови разпоредби, е необходимо след § 10 да се въведат разпоредби за привеждане в съответствие с този закон на ОУП в процедура на съгласуване и одобряване и действащите ОУП.