Обществени консултации

Последваща оценка на въздействието на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража за периода 2016 - 2018 г.

Настоящата последваща оценка на въздействието на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража има за цел да определи резултатите от закона и да идентифицира и ретроспективно да оцени въздействията от неговото приложение. В по-общ план, тя е опит да се установи дали той е произвел планирания и желан ефект върху неговите адресати, целеви групи, институциите и средата като цяло и дали реализираните въздействия биха могли да бъдат дефинирани като пряко произтичащи от действието и прилагането на закона или само частично обвързани с ефекта от прилагането на правните норми.


Дата на откриване: 11.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 11.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари