Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Програмист“

Професията „Програмист“ е регламентирана в професионално направление 481 „Компютърни науки“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионално образование и обучение (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.).

За осъществяването на професионалното образование и обучение по професията министърът на образованието и науката определя с настоящата наредба държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията „Програмист“.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Програмист“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 12.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари