Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Продавач-консултант“

Професията „Продавач-консултант“ е регламентирана в професионално направление 341 „Търговия на едро и дребно“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионално образование и обучение (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.).

За осъществяването на професионалното образование и обучение по професията министърът на образованието и науката определя с настоящата наредба държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията „Продавач-консултант“.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Продавач-консултант“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 12.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари