Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Строител - монтажник“

Професията „Строител - монтажник“ е регламентирана в професионално направление 582 „Строителство“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионално образование и обучение (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.).

За осъществяването на професионалното образование и обучение по професията министърът на образованието и науката определя с настоящата наредба държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията „Строител - монтажник“.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Строител - монтажник“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 12.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари