Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник социални дейности“

Професията „Сътрудник социални дейности“ е регламентирана в професионално направление 762 „Социална работа и консултиране“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионално образование и обучение (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.).

За осъществяването на професионалното образование и обучение по професията министърът на образованието и науката определя с настоящата наредба държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията „Сътрудник социални дейности“.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник социални дейности“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 12.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари