Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет

 

 

С предлаганите промени в Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, се цели недопускане на празнота в законодателството след влизането в сила от 12.04.2019 г. на решение на Върховния административен съд, с което по-голяма част от текстовете на тарифата са обявени за нищожни. Предлаганите изменения и допълнения в Тарифата са в съответствие със законовата делегация след направената в чл. 17 от Закона за социално подпомагане промяна (обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 22.03.2019 г.).

С промените се определят лицата, които заплащат такса за ползваните от тях услуги в непълен размер и лицата, които заплащат такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, когато ползват социални услуги в специализирана институция или социални услуги в общността от резидентен тип. С предлаганите промени ще се запазят облекченията при заплащане на таксите и ще се гарантира непрекъснатост в прилагането на въведените правила в Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.


Дата на откриване: 15.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 28.4.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари