Обществени консултации

Обществени консултации на проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове, проект на доклад до МС, проект на доклад на председателя на АЯР, преработени частични предварителни оценки на въздействието на нормативните актове и становища на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС. Предложения и становища по проекта на Постановление и документите към него можете да подадете до 16.05.2019 г.включително, в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.


Дата на откриване: 15.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 16.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 май 2019 г. 19:08:49 ч.
pchanev

Проект на ПМС

Направените предложения напълно съответстват на излжените мотиви в доклада и биха имали положително въздействие върху бизнеса.

Подкрепям така направените предложения, които съответстват на Решение 704 на МС