Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за проекта на Постановление на Министерския съвет за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г.

 

Необходимостта от приемане на нормативния акт се обуславя от стартиращия процес по програмиране на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г. С приемането на постановлението ще се създаде необходимата нормативна база за изготвяне на стратегическите и програмни документи на Република България за участие в Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на Европейския съюз през програмния период 2021-2027 г. Така ще се гарантира предвидимостта на процеса и ще се създадат предпоставки за ефективно и навременно приключване на отделните етапи на програмиране.

 


Дата на откриване: 15.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 7.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари