Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Изменението на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори ще доведе до по-голяма яснота при прилагането на административнонаказателните разпоредби и осигуряване на прозрачност в извършвания от държавата контрол върху дейностите с химически вещества и техните прекурсори в обхвата на Конвенция за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване и в изпълнение на ангажиментите на страната ни по прилагането й. В преходните и заключителните разпоредби се предлагат изменения и допълнения в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделията и технологиите с двойна употреба свързани с прецизиране на текстове с цел тяхното оптимизиране и еднозначното им тълкуване.


Дата на откриване: 17.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 16.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 май 2019 г. 08:49:41 ч.
efi

Пестициди = биологично оръжие!

Разгледана ли е ситуацията с тоталната липса на контрол върху третиранията с химикали на почвата от страна на земеделските производители?

Почвата и подпочвените води са част от България, защо липсва контрол върху третирането на почвите с химикали и последващото им отмиване в подпочвените води?

Наясно ли сте, че в селските райони, селските чешми са с негодни за консумация, поради замърсявания с химикали от агрокултурата, и това се явява своего рода престъпление срещу живота на хората и пасящите животни, които ползват тези водоизточници?

Допуска ли се преквалифицирането на пестицидите като биологично оръжие(каквото всъщност са), вместо досегашното “препарат за растителна защита”. Последната дефиниция е непълна и неточна, тъй като не е възможно биологическото оръжие да се използва и квалифицира като защитаващо растенията средство, при положение, че атакува животните и е опасно за човека.

В този ред на мисли съчмите от патрона на ловната пушка също може да се разглеждат като препарат за растителна защита, тъй като имат способността да отблъскват вредителите на нивата.

Както ловната пушка е квалифицирана като оръжие, така и пестицидите също трябва да бъдат класифицирани като такива, нищо че и двете имат множество приложения и могат да служат като методи за растителна защита. В същността си и двете са създадени да убиват.