Обществени консултации

проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 25.02.2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство з

 

Проектът на наредба се прилага във връзка с изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018 г.на Министерския съвет. С Решение № 704 от 5 октомври 2018 г.на Министерския съвет от  са приети мерки за трансформация на модела на административно обслужване въз основа на анализ, който е констатирал, че с цел облекчаване административната тежест на заявителя по отношение на услуга № 1130 следва да се промени Наредба № 2 от 25 февруари 2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство.

Заявителите по процедурата разписана в чл. 6 от наредбата няма да  представят документи, които са създадени и се съхраняват в Министерството на културата и могат да се  предоставят  по служебен път. В заявлението ще се посочва информацията, която ще се проверява служебно:

1.      номера на паспорта – за ДКЦ със статут „национално богатство“;

2.      регистрационен номер или инвентарен номер в музей – за ДКЦ, които не притежават статут „национално богатство“.

 

 


Дата на откриване: 17.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 17.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари