Обществени консултации

Доклад по заявление на „Ай Си Джи Би“ АД за одобряване на Тарифен кодекс за IGB и Тарифен кодекс за IGB

На 08.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на Тарифен кодекс за IGB

В тази връзка КЕВР кани за участие в общественото обсъждане всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката.

Докладът по заявление на „Ай Си Джи Би“ АД за одобряване на Тарифен кодекс за IGB и Тарифен кодекс за IGB са публикувани на интернет страницата на КЕВР


Дата на откриване: 18.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 17.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари