Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 16 от 2006 г.) С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. се предвижда увеличаване на минималната годишна застрахователна сума, за която частният съдебен изпълнител сключва договор за застраховка Целта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители е осигуряването в пълен размер на адекватно обезщетение на граждани и юридически лица, претърпели вреди, в резултат на виновно неизпълнение на задължения на частни съдебни изпълнители или процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение. Предвидено е, че договорите за задължителна застраховка, които частните съдебни изпълнители ще сключват или подновяват след 01.01.2020 г., следва да бъдат съобразени с новите изисквания. Като резултат от прилагането на новата уредба в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2006 г. се очаква осигуряване на по-висока степен на защита на правата на гражданите и юридическите лица, претърпели вреди в резултат от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение, чрез осигуряване на по-висок размер на застрахователно обезщетение.


Дата на откриване: 23.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари