Обществени консултации

Проект на ПМС за за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

С приемането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се създаде Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. По силата на този закон в новосъздадения антикорупционен орган се вля Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Съгласно чл. 32, ал. 6 от УПМСНА всеки законопроект, изготвен от изпълнителната власт, следва да се изпраща до ЦПКОП за становище относно наличието на корупционен риск. Това правомощие на Центъра сега се осъществява от КПКОНПИ, което налага и промяната в УПМСНА.


Дата на откриване: 23.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 23.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари