Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията

Предлаганите изменения и допълнения в Закона за измерванията са във връзка с  Решение № 704 на Министерския съвет от 5.10.2018 г., с което се одобриха мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България по отношение на опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), привеждане на административните услуги в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Закона за администрацията (ЗА) и Закона за електронното управление (ЗЕУ),  заличаване на административни услуги от Административния регистър (АР),  вписване на невписани услуги в Административния регистър и предоставяне на административни услуги като вътрешни административни услуги. Целта на предлаганите изменения и допълнения е Законът за измерванията да се приведе в съответствие с изискванията на действащото законодателство, като уреди сроковете за извършваните от БИМ услуги на ниво закон, тъй като същите са със специфичен характер и изискват технологично време, различно от посоченото в  чл. 57, ал 4 от АПК.


Дата на откриване: 25.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари