Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от ЗЛПХМ

Причините, които налагат приемането на предложената преходна разпоредба, е да се гарантира присъствието на българския фармацевтичен пазар, както и в реимбурсния списък на лекарствените продукти, заплащани със средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), на лекарствените продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета, определен с наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване. Целта е гарантиране правото на достъп на пациентите до тези лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС), както и предотвратяване на невъзможността за лечение с продукти, които нямат терапевтични алтернативи, и то при животозастрашаващи състояния и спешни интервенции.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 26.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 9.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари