Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и ....

На основание чл. 50, ал. 3 във връзка с чл. 45, ал.2 от Закона за хората с увреждания, е разработен проект на Наредба за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази (Наредбата).

В проекта на Наредбата е определени редът за осъществяването на контрол върху изразходването на средствата от осигурителни вноски, възстановени по реда на чл. 41 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания на работодателите, ползващи преференцията по чл. 42, чл. 45, ал. 1 или чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Целта на Наредбата е регламентация на осъществяването на контрол върху използването на средствата от възстановени осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване на съответните бенефициенти и с оглед спазване на законовите делегации по чл. 50, ал. 3 във връзка с чл. 45, ал.2 от Закона за хората с увреждания.

Очакваните резултати с издаването на Наредбата са в частност доизграждане на адекватна подзаконова нормативна рамка, която да позволява извършването на контролни действия относно изразходването по предназначение и за постигане на нормативно дефинираните цели на възстановените осигурителни вноски от държавния бюджет, както и рационалното използване на преференцията.


Дата на откриване: 25.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 24.5.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари