Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.)

 

Текстовете на Наредбата се синхронизират с актуалните разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта, отнасящи се до дейността на спортните училища, като се предвижда в държавните спортни училища да се създават центрове за подготовка на резерв за спорта за високи постижения. Промяната е свързана с премахване на изискването включените в центровете ученици да бъдат състезатели само по спортове, включени в програмата на Олимпийските игри, каквото е изискването на действащата Наредба по отношение на олимпийските звена.


Дата на откриване: 3.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 1.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари