Обществени консултации

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с природен газ

Проектът цели постигането на пълно съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 312/2014 на Комисията от 26 март 2014 г. за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносни мрежи в неговата цялост, по-конкретно изпълнение на изискванията на член 7 за предлагане на краткосрочни стандартизирани продукти и член 10 за въвеждане на платформа за търговия.

 


Дата на откриване: 8.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 8.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари