Обществени консултации

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТНОСНО ЖЕНИТЕ, МИРА И СИГУРНОСТТA

На заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека на 13 декември 2018 г. бе взето решение през първата половина на 2019 г. да бъде финализиран и внесен в Министерския съвет проект на Национален план за действие, който да определи осъществяваните от страната ни дейности по прилагане на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН по дневния ред „Жени, мир и сигурност“. Разработването на Национален план за действие се ръководи и координира от дирекция „Права на човека“ в Министерството на външните работи.

 


Дата на откриване: 9.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 14.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари