Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2010/68/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (ОВ L 305 от 2010 г.). След последното изменение на Директива 96/98/ЕО от 6 април 2009 г. са влезли в сила изменения на международни конвенции и действащи стандарти за изпитване. Тези изменения са включени в посочената директива. Срокът за въвеждане на Директива 2010/68/ЕС, съгласно чл. 3, ал. 1 от нея, е 10 декември 2011 г.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби предвижда изменения на Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 и Приложение № 2 към чл. 6, ал. 4 от наредбата. Измененията са свързани с включването на нови елементи в Приложение № 1 или с прехвърляне на елементи за изпитване от Приложение № 2 в Приложение № 1. 
 
Лице за контакти:
Илияна Борисова
Старши експерт в дирекция „ЕСМОП”,
ИА „Морска администрация”,
Тел. 02/930 09 13


Дата на откриване: 24.10.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 6.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари