Обществени консултации

Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика

 

На основание чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане е разработен проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5/2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Той предвижда промени, които целят осигуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите групи чрез усъвършенстване на механизма за подпомагане, който включва както разширяване на обхвата на подпомаганите лица и семейства, така и увеличаване на размера на помощта.

 

Очакваните резултати са да се осигури по-ефикасна социална подкрепа на повече лица и семейства от уязвимите групи, които се нуждаят от помощта на държавата, да се стимулира отговорното родителство по отношение на образованието на децата и да се осигури по-добра целенасоченост и ефективно разходване на публичните финансови средства, както и да се отговори на специфичната препоръка 3 отправена към България от ЕК.


Дата на откриване: 10.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 10.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 май 2019 г. 20:31:08 ч.
kluklu

Промяна срок на приемане на Заявление - декларации

Подаването на ЗАЯВЛЕНИЕ -ДЕКЛАРАЦИИ да се премести като време, вместо от 01.07.на съответната година след 01.08. на съответната година и да е до 01.12. на съотвтната година