Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

 

 

В проекта е предвидено да се даде възможност за сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол на сортове земеделски растителни и зеленчукови видове в съответствие с актуализирани протоколи на Службата на Общността за сортовете растения за отделни култури или сортоизпитване на култури, включени в протоколи на Службата.

Със заключителните разпоредби се предлагат промени в Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз, с които се осигурява удължаване на срока на дерогацията по отношение на условията за вноса от трети страни на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове.

 

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и

 семеконтрол, Министерство на земеделието, храните и горите  

 Електронен адрес:

 iasas@iasas.government.bg  

 


Дата на откриване: 13.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 13.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари