Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

С проекта се предлага правилото на чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (наричана по-нататък „Наредбата“) да се прилага от 1 ноември 2019 г., вместо от 1 април 2019 г.

По силата на чл. 5, ал. 4 от Наредбата, лекарствен продукт не може да се продава на лечебните заведения на цена, по-висока от стойността, на която се заплаща с публични средства съответният лекарствен продукт, като нивото на заплащане, формирано по реда на Наредбата, се умножава по стойността за опаковка, определена на базата на референтна стойност.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 31.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 13.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 май 2019 г. 17:43:46 ч.
stoppingby

Липсва оценка на въздействието

Защо не е публикувана предварителна частична оценка на въздействието (ПЧОВ)?

Според чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове, извършването на ПЧОВ предхожда изработването на всеки проект на закон, кодекс и подзаконов нормативен акт на Министерския съвет.