Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Промените, които се предлагат с проекта на  Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове са във връзка с последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), направени в § 21, 22 и 24 от Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, обнародвани в бр. 33 от 2019 г. на „Държавен вестник“. Уредената в чл. 64, ал. 5 от ЗАДС законодателната промяна предвижда върху образеца на бандерол за пури и пуретите, предназначени за реализация на вътрешния пазар да се обозначава и продажната цена,  която се определя по реда на чл. 29 от Закона за тютюна, тюнюневите и свързаните с тях изделия. 

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 15.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 14.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари