Обществени консултации

Наредба за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

С наредбата се уреждат:

1. условията и редът за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;
 
2. условията и редът за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС;
 
3. условията и редът за извършване на прегледи и проверки за установяване на годността на превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари, да превозват определени опасни товари съгласно Европейската спогодба за извършване на превоз на опасни товари по шосе;
 
4. изискванията към председателите на комисии и техническите специалисти, които извършват периодични прегледи на ППС;
 
5. изискванията към контролно-техническите пунктове, в които се извършват периодични прегледи на ППС;
 
6. редът за издаване на удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици.
 
В проекта на наредбата са предвидени изискванията към информационната система за електронно регистриране отчита извършените от контролно-техническите пунктове прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства в реално време.
 
Въвежда се изискване контролно-техническите пунктове да бъдат оборудвани със система за видеонаблюдение, която дава възможност за контрол на извършваните периодични прегледи в реално време и за последващ контрол, чрез запазване на определен брой графични изображения на превозното средство с ясно различим регистрационен номер.
 
Предвидено е персонализиране на отговорността за качеството на извършените прегледи. Ясно са разграничени отговорностите на лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи, председателите и членовете на комисии при извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.
 
Лице за контакти:
Стефан Павлов
Началник на отдел "Технически прегледи",
Дирекция "Пътни превозни средства и водачи",
ИА „Автомобилна администрация”,
Тел. 02/ 930 88 63,
e-mail: spavlov@rta.government.bg
 
 


Дата на откриване: 25.10.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 7.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари