Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ се предлага наредбата да влезе в сила от учебната 2020 -2021 г.


Дата на откриване: 17.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 31.5.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 май 2019 г. 21:38:25 ч.
pehlivanov

Закъсняло предложение, нужда от спешна промяна в РМС 241/2019

Като споделям мотивите на проекта, трябва да кажа, че предложението е закъсняло - МС вече прие РМС 241/25.4.2019 г. за приема във висшите училища (решението е прието от МС на 24.4, не знам защо е на сайта на МОН с дата 25.4). По това време обаче нямаше проект за промяна на Наредбата, а МОН не желаеше да слуша други аргументи, така че прием в задочно обучение за академичната 2019/2020 г. не беше даден. Сега е нужна и спешна промяна в РМС и позволяване на прием в задочно обучение, иначе постановлението си губи смисъла.

Въобще, нужно е друго постановление за отмяна на злополучното ПМС 82/2017 г., което от две години само внася напрежение и хаос в обучението по специалност "Право", и работа по нова Наредба или дори само усъвършенстване на старата. В България до ден днешен няма човек, който може да си представи как ВУ ще провеждат държавен изпит по новата Наредба. Уредбата на стажовете и "кръжоците" (що за русизъм в 21 век?) също е много странна. 

Обучението в задочна форма по специалност "Право" е стар спорен въпрос, с аргументи "за" и "против". Дори да отпадне, това трябва да стане сериозно мотивирано, а не с волунтаризма на служебното правителство от 2017 г.