Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата

Решение № 16/17.01.2019 г. за одобряване на мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г. на Министерския съвет предвижда създаването на координационен център като част от мерките на правителството за постигане на приетия интегриран подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени за национална политика за постигане на висока степен на безопасност по пътищата на Република България. С проекта на акт се предвижда създаването на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата, който да осигурява оперативна координация и взаимодействие между компетентните държавни структури при прилагането на мерки за превенция, времена организация на движение, координация при усложнени пътни и метеорологични условия, затруднения или блокиране на движението, пътнотранспортни произшествия и аварии на територията на страната. Центърът функционира в непрекъснат режим на работа. Центърът няма да е отделно юридическо лице и ще осъществява дейността си чрез координация и взаимодействие между Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и дирекция „Национална система 112“ на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Пътна инфраструктура“ към министъра на регионалното развитие и благоустройството, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”. Ръководителите на структурите ще определят служители за осигуряване дейността на Центъра. Общото ръководство при координацията и взаимодействието в Центъра ще се осъществява от служител на Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи, определен със заповед на министъра на вътрешните работи. Логистичното осигуряване на Центъра се осъществява от Министерството на вътрешните работи. Разходите за осъществяване на дейността на Центъра ще са за сметка на утвърдените разходи по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет.


Дата на откриване: 22.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари