Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

 

С предложените промени в проекта се цели постигане на съответствие с направено изменение в Програмата за развитие на селските райони за периода  2014-2020 г. Същите се очаква да бъдат реализирани с влизането в сила в националното законодателство на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“,

 Министерство на земеделието, храните и горите  

 Електронен адрес:

 YLilyanova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 23.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 24.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 юни 2019 г. 13:19:42 ч.
Ivona83

Липса на мотиви за предложеното занижаване на изискванията за хуманно отношение

Здравейте,

Доколкото виждам важните изменения са две:

1. Ангажимента от 5 годишен се намалява на едногодишен;

2. Свободното отглеждане на открито от 200 дни (160+40) се намалява на 160 дни (120+40).

Никъде в Проекта на Доклад (мотиви) не открих обяснение или основание за намаляването на изискванията за хуманно отношение към животните. Моля да обясните кое налага да се занижават изискванията, при положение, че реално тези средства трябва да се дават за повишаване на стандартите.