Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство е разработен в изпълнение на мярка № 313 от Приложение № 2 и мерки № 28, 102 и 110 от Приложение № 5 към Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване. С проекта се предлагат промени, свързани с осигуряване на информация по служебен път от други административни органи или извършване на служебна проверка за наличието на определени факти и обстоятелства и съответно отпадане на изискването за представяне на някои документи от кандидатите в производството за придобиване на българско гражданство и в производството за установяване на наличието на българско гражданство. Целта на предложените промени е подобряване на административното обслужване на гражданите. Като резултат от прилагането на новата уредба, съдържаща се в проекта на НИД на Наредба № 1, се очаква улесняване на упражняването на правата на гражданите в производството по българското гражданство.


Дата на откриване: 27.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари