Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси е разработен в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

В Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване е посочена необходимост за отмяна на таксата за вписване на промени в обстоятелството в размер от 50 лв., доколкото тези промени са свързани с обстоятелства, за които е налице публичен регистър и няма основания заявителят да уведомява органа за настъпването им. Освен това разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от Валутния закон предвижда заплащане на такса само при вписване в публичния регистър на лицата, които извършват сделки като обменно бюро, а не и за вписване на промени в обстоятелствата.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 27.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари