Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

 

В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване и във връзка с §7 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (обн. ДВ, бр. 35 от 2019 г.) е разработен проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Той предвижда промени, които целят облекчаване на административните процедури и намаляване на административната тежест при реализиране на правото на хората на социално подпомагане от една страна. От друга страна, разпоредбите на Правилника се привеждат в съответствие с новите моменти в Закона за социално подпомагане, които бяха приети през април т. г. и влизат в сила от 1 август 2019 година. Създава се също така прозрачен механизъм за актуализиране на размера на помощите в съответствие с препоръките на Европейската комисия към България и се гарантира плавен преход на финансирането на лечението в чужбина от Министерството на здравеопазването към НЗОК.

 

Очакваните резултати са осигуряване на по-ефикасна социална подкрепа на лицата и семейства от уязвимите групи, които се нуждаят от помощта на държавата с максимално намаляване на административната тежест, стимулиране на отговорното родителство по отношение на образованието на децата и осигуряване на по-добра целенасоченост и ефективно разходване на публичните финансови средства, както и изпълнение на специфичната препоръка 3, отправена към България от ЕК.


Дата на откриване: 28.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 27.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари