Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

 


Дата на откриване: 29.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 12.6.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 юни 2019 г. 12:50:26 ч.
TonyZ

Предложение за определяне цена за достъп.

Предлагам такса достъп на производителите на електроенергия от ВЕИ да бъде разпределена в три подгрупи. Присъединени на НН, СрН и ВН. Дълбоко не справедливо е производителите по Чл.24 т.1 да плащат такса достъп на ЕСО след като произведената от тях електроенергия се употребява на място и в непосредствена близост до потребителите. Не справедливо е централи писъединени на страна ВН ( над 5 MW) да заплащат една и съща цена за достъп с централи присъединени на НН.

Поздрави,

Антон желев, Член на УС на Българска соларна асоциация.

02 юни 2019 г. 12:50:58 ч.
TonyZ

Предложение за определяне цена за достъп.

Предлагам такса достъп на производителите на електроенергия от ВЕИ да бъде разпределена в три подгрупи. Присъединени на НН, СрН и ВН. Дълбоко не справедливо е производителите по Чл.24 т.1 да плащат такса достъп на ЕСО след като произведената от тях електроенергия се употребява на място и в непосредствена близост до потребителите. Не справедливо е централи писъединени на страна ВН ( над 5 MW) да заплащат една и съща цена за достъп с централи присъединени на НН.

Поздрави,

Антон желев, Член на УС на Българска соларна асоциация.

04 юни 2019 г. 11:28:45 ч.
nenchosp

Помощ за фалиращите малки ВЕИ

нов член - За производители от ВЕИ, собственици на мало мащабни инсталации до 500 кW.p. отпада задължението за заплащане на разходи по: такса достъп, балансиране на енергийната система на енергийната система и по Фонд СЕС. `

 

Основание: въвеждане на мерките за помощ на малки ВЕИ съгласно чл.42. т.9 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014г. В член 43 от регламента е записано, че държавите членки имат право да освободят ВЕИ производители до 500kw с изключение на производителите от вятърна енергия от задължения като такса достъп, балансиране и плащания по фонд СЕС като оперативна помощ. Нещо повече, съгласно 43(1) от същия регламент такава помощ е съвместима с член 107 и 108 ДФЕС, тоест не се налага нова нотификация до ЕК.

04 юни 2019 г. 11:31:34 ч.
nenchosp

Отпадане на чл. 21 от Наредба 1 НРЦЕЕ

Отпададене на чл. 21, във връзка с предстоящото отпадане на §18 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ, поради неприложимост и нарушение на чл. 6 новата директива 2018/2001, която вече е в сила. 

чл.21 от Наредба 1 НРЦЕЕ нарушава директивата.