Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2019 г.

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с целесъобразното и ефективно преразпределение на допълнително предоставените средства по бюджета на Министерството на здравеопазванено за субсидирани дейности, чрез актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за преминал и отчетен пациент за някои субсидирани дейности поради тенденция за формиране на разлика между субсидията и реално извършените разходи от лечебните заведения по тяхното предоставяне. Очакваният резултат в крайна сметка е и подобряване на достъпа до медицински услуги на уязвими групи от населението и решаване на здравни проблеми извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и създаване на възможност за лечебните заведения за подобряване на ефективността на здравното обслужване.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: imilanova@mh.government.bg


Дата на откриване: 30.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 12.6.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари