Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2005 г. за условията и реда за безвъзмездно предоставяне на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки

С тази наредба се определят условията и редът, при които Националният център за трансфузионна хематология (НЦТХ) предоставя безвъзмездно осигурените от него със средства от републиканския бюджет медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на центровете за трансфузионна хематология и на многопрофилните болници за активно лечение, в чиято структура има отделение по трансфузионна хематология.”


Дата на откриване: 28.10.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 15.11.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари