Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”

Необходимостта от нормативни промени на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ППЗДАНС) e породена от изменението и допълнението на редица нормативни актове – Закон за изменение и допълнение на Закон за Държавна агенция „Национална сигурност (ЗИДЗДАНС), обн., ДВ, бр. 56 от 2018г., Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗИДЗЗЛД), обн., ДВ, бр. 17 от 2019г., Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), обн. ДВ, бр. 77 от 2018г., Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси (НОРИПДУКИ), приета с Постановление на Министерския съвет №209 от 26.09.2018г., обн., ДВ, бр. 81 от 2018г.

Възникналата необходимост от нормативни промени в ППЗДАНС се налага и предвид действащата правна уредба на дейността на отделни дирекции на ДАНС, която следва да бъде съобразена със законовите изменения и допълнения, предвид разпоредбата на чл. 14 от ЗДАНС, съгласно която дейностите на специализираните административни дирекции се определят с правилника за прилагане на закона.

 


Дата на откриване: 3.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 2.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари