Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № І-8 от 2.11.2016 г.

Проектът касае промени в Инструкция № І-8 от 2.11.2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух предоставя резервационни данни и резултатите от тяхното обработване на Националния контратерористичен център (НКТЦ), и реда за предоставяне на данните.

В сега действащите разпоредби на Инструкция № І-8 от 2.11.2016 г. липсва регламентация на ситуации, при които оперативната необходимост налага искането за информация от Националното звено да бъде направено устно, поради липсата на време за изготвяне на писмен документ. Една от предпоставките за доброто оперативно взаимодействие е денонощният режим на работа на двете звена, което предоставя възможност за обмен на информация по всяко време. Практиката сочи, че служителите на НКТЦ често се нуждаят от информация в спешен порядък, пореади което е необходимо в Инструкцията да се добави текст, който да съответства на регламентираната в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" възможност при спешност да могат да бъдат заявявани предварително определени критерии за търсене в устна форма.


Дата на откриване: 5.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 4.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари