Обществени консултации

Инструкция за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Технически операции"

Проектът на Инструкция е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл. 19е, ал. 8 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС), приета със Закона за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, обнародван в ДВ, бр. 37 от 07.05.2019 г. Съгласно посочената разпоредба, при изпълнение на служебните си задължения държавните служители по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС, пряко осъществяващи дейности по прилагане на специални разузнавателни средства имат право да носят оръжие при условия и по ред, определени с инструкция на председателя на Държавна агенция „Технически операции“.

Основната цел на Инструкцията е регламентиране на условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС.


Дата на откриване: 6.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.7.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари